top of page

Persondatapolitik

PEICK  - Din samarbejdspartner på træ

Forord

For at kunne levere en god service og ydelse som transportør og sælger af træ er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik skal ses som en hjælp, i forhold til hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, har udleveret til os i forbindelse med dine brug af vores service eller ydelse.
 

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige samt almindelige forpligtelser overfor dig i forbindelse med, at kunne opfylde kravene til den ydelse du kan forvente. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne opfylde det forventet serviceniveau, samt andre eventuelle kontraktlige forpligtelser.
 

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, generelle almene personsoplysninger etc.

 

Særligt for færden på hjemmeside og herunder cookies

I forbindelse med færden på hjemmesiden http://www.Peick.dk bliver der placeret cookies. Dette bliver oplyst første gang man færdes på hjemmesiden. Ligeledes bliver selve cookie-politikken oplyst, samt af hvilke grunde, cookies bliver placeret. Det er muligt at få sin færden slettet, da dette kan ses som personoplysninger. Sådanne henvendelser skal ske til den dataansvarlige repræsentant.

 

Sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog forbeholder vi os retten til at opbevarer dem i 5 år af hensyn til bogføringsloven, samt yderligt 5 år (10 år i alt) af hensyn til forældelsesloven og herunder den ”absolut forældelsesfrist”.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en mængde rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.

 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige repræsentant.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk. Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det er forbundet med nogle ekstraordinære omkostninger.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Peick.
Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Peick hvis vi har dit samtykke.
 

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med persondataforordningens krav om databehandleraftale.
 

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Peick, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

   

Den generelle sikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Peick og vores personoplysninger, mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.
 

Vi har implementeret følgende generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger ved Peick:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

 • Daglig backup af it-systemer, der behandler personoplysninger.

 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger fysisk og elektronisk, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og information for personale med adgang til og brug af personoplysninger.

 • Gennemførelse af risikovurdering.

 • Udarbejdelse af et hændelsesforløb.

 • Udarbejdelse af en beredskabsplan med handlingsplaner.

 • Fortegnelser over behandlingsaktiviter.

 • Clean desk / clean car politik

   

Tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår årligt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores kunder mm.
 

Eventuelle ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle markante ændringer af denne persondatapolitik angives på vores hjemmeside.

 

Revision og redigering

Version          Note                                      Dato                                                         Redigeret af

V1.00             Første udkast                      31-10-2018                                                   Jakob S. Madsen

V2.00      

bottom of page